Privaatsuspoliitika

Iluandjad OÜ jälgib isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR). Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmed on andmed, mida Iluandjad OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Koolitusel osaleja isikuandmeid kasutatakse ainult koolituse läbiviimise eesmärgil. Andmeid kasutatakse selleks, et edastada korraldusliku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arve ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente. Juhul kui on antud nõusolek, kasutatakse andmeid ka turunduslike teadaannete edastamiseks ning sellest on võimalik loobuda igal ajal. Isikuandmeid säilitame seni kuni neid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses me need kogusime.

Isikuandmete liigid:

  • ees- ja perekonnanimi,
  • isikukood või sünniaeg,
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress).

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil.
  • Küpsiste (cookie) kaudu. Iluandjad OÜ kasutab oma töös küpsiste kaudu osalist andmete ülekannet. Me ei anna üle Teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Selliselt saame kasutada oma turundustöös vajalikke programme nagu näiteks Google Analytics. Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Teil on õigus taotleda juurdepääsu teabele, mida me Teie kohta säilitame. Enne seesuguse teabe andmist peame veenduma Teie isikusamasuses. Sellisel juhul võtke palun ühendust meiliaadressil annika@iluandjad.ee