ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate vastuvõtt

 • Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine kodulehe vormi kaudu või e-posti iluandjad@iluandjad.ee teel, lisainfot saab telefonil 5166949. Registreerumiseks vajame õppija nime, isikukoodi, arve saaja aadressi ja nime. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Iluandjad OÜ privaatsuspoliitikaga, mis on leitav siit:  PRIVAATSUSPOLIITIKA     Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Hiljemalt 2 päeva enne koolituse toimumist saadame õppijale e-kirja õppega seotud infoga.
 • Erivajadustest seoses õppes osalemisega palume Teil teada anda registreerumisel.
 • Koolitusgrupi komplekteerimine toimub minimaalselt 6 õppijaga. Maksimaalne õppijate arv grupis on 10-12.
 • Registreerunud õppijatel on alati võimalik loobuda õpingutest. Koolitusest loobumisel vähem kui 1 tööpäev enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
 • Õppijal, kes on katkestanud õpingud, on soovikorral õigus saada tõend osaletud tundide kohta.

Koolituste kestvus

 • Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h). üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Iluandjad OÜ-l on õigus teha koolituskalendris  ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

 Koolitusel osalemine

 • Palume haigusnähtude korral koolitusel osalemisest loobuda.
 • Koolituste õppe keel ja asjaajamiskeel on eesti keel.
 • Koolitustel on keelatud luba küsimata filmida, lindistada ja pildistada.
 • Kui Teil on mingeid erisoove või -vajadusi, mida koolitaja peaks teadma, siis palun andke meile sellest teada registreerumisel.
 • Iluandjad OÜ korraldab täiskasvanute täienduskoolitusi ja töötubasid ilu- ja enesearengu valdkonnas.
 • Meie koolitused toimuvad Tallinnas peamiselt, Parda 3/5/7, Erakool Personaliekspert Koolitused õppeklassis ning Pärnu mnt 326 Mööblilaegas sisustuskaupluses töötubadeks kohandatud ruumis. Kõik meie õppeklassid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.
 • Vaidlusi õppe sisu ja korralduse teemadel püüame lahendada võimalusel omavaheliste läbirääkimiste teel.

Koolituselt väljaarvamine

 • Iluandjad OÜ jätab endale õiguse koolituselt välja arvata õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist
 • Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus.
 • Kui õppekavas pole sätestatud teisiti siis eeldame koolituse auditoorsetest tundides osalemist minimaalselt 80% ulatuses.

 Õppetasu maksmine

 • Koolituse eest tasumine toimub kohapeal sularahas või ülekandega arve alusel.
 • Arve väljastame e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Koolitusasutusel on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud.
 • Iluandjad OÜ koolituste koolitustasu sisaldab õppematerjalide maksumust ja töövahendite kasutamist.

Õppetasust vabastamine

 • Õppetasust vabastamise otsustab Iluandjad OÜ juhatus avalduse alusel. Avalduse saab saata aadressile iluandjad@iluandjad.ee

Õppetasu tagastamine ja koolituse ära jäämine

 • Iluandjad OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata. Juba registreerunud õppijaid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
 • Koolituse ära jäämisel meist tulenevatel põhjustel, tagastatakse juba tasutud õppemaks täiel määral.
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäev enne kursuse algust tagastatakse 50% õppetasust.
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 1 tööpäev enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.